faces

– От 20 години може да се каже, че съм уличен художник. Държа да бъда такъв. Това е моето препитание, а и за късмет хората харесват това, което рисувам.
– По принуда или сам реши да бъдеш уличен художник?
– И двете. Отначало от нужда, но постепенно ми допадна контакта с хората. Радвам се, когато хората се радват на моите творби.