faces

– Кришна е любов, подобно на християнската традиция, където Бог е любов.