faces

– Какво ти харесва в София като град?
– Може би, че е суров и неромантичен, не предразполага към лигавщини :) Така или иначе съм изкарал 36 години тук; винаги съм смятал, че понятието Родина за всеки човек се ограничава с няколко улици. Моитеняколко улици, с които се изчерпва, за добро или лошо са в този град.
– Типичен People of Sofia?
– Да, наистина съм people of Sofia, защото не обичам да пътувам из по-тихите части на страната. Виж през терминалите 1 и 2 с удоволствие минавам, но пак се насочвам към градска среда, където вирея най-добре.