February 27, 2015

“Така са изглеждали първите опълченски униформи, а също и тези на българската земска войска. Пушките са Крънка от времето на Освободителната война.”