December 11, 2014

– На ден минавам по 60 километра с това колело, то самото тежи 150 килограма. Обикалям 20-30 места, където лепя плакати. Не само в София. Където ме пратят – днес съм тук, утре в Бургас, вдругиден в Свиленград. Където трябва. От 2006 година това работя.
– Как я почна тая работа?
– Как? От немай къде. Аз съм от разградска област, занимавах се с животни, обаче всичко съсипаха. После строител и какво ли не още. И така стана, че се задържах на тази работа.