– Как се казваш? – Ранита.

September 3, 2014

– Много си красива! Как се казваш?
– Ранита.
– От къде си?
– От Сирия, област Камишли.
– На колко си?
– 9.
– От колко време си в бежанския лагер в София?
– От 2 месеца.
– Какво ти липсва най- много?
– Домът ми в Сирия.
– You are so beautiful. What’s your name?
– Ranita.
– How old are you?
– 9.
– How long are you in the Refugee Camp in Sofia?
– From 2 months.
– What do you miss most?
– My home in Syria.

– Как се казваш? – Ранита.