street

– Хубава мрежа с ябълки! Често ли използваш колело?
– Ползвам колелото повече от всяко друго превозно средство, особено в широкия център на града колелото е много полезно. И приятно. Чувствам се комфортно, а и точността ми не се нарушава от трафика. На колело не си ограничен толкова, както с една кола. Между другото, съм краен противник на паркирането извън паркингите, и бих желал един ден София, особено центърът, да има достатъчно функционални подземни паркинги, за да се промени обликът на улиците.