faces

– Какво ти харесва в София?
– Е, как какво? Всичко ми харесва. 
– А какво не ти харесва?
– Е, как какво? Всичко ми харесва, нали ти казах!