faces

– Защо ни снимаш? В нета ли ще ни качваш?
– Да.
– Къде?
– В People of Sofia. Може ли?
– Там може!