Продаваме цветя с благотворителна цел.

May 10, 2015

“Продаваме цветя с благотворителна цел. Парите ще дарим на “Асоциация Анимус”, която помага на деца и жени, пострадали от домашно насилие.”

Продаваме цветя с благотворителна цел.