Вървя спокойно

May 10, 2015

“Не, това не е първоаприлска шега. В супермаркета се отправям към касата. На касата няма никой. Вървя спокойно. Внезапно отстрани се шмугва ловко мъж на възраст около седемдесетте и се нарежда на касата пред мен. Оглеждам го неизбежно и неизбежно установявам, че този рефлекс на чевръстото хитроумно шмугване го прави смешен в очите ми. Той, разбира се, плаща с гръб към мен, към заплахата да пусне някого пред себе си, пък било то и жена. Зад този рефлекс стоят много неща, предимно комплекси, но, без да ги тълкувам, ми стана първо смешно, после тъжно. За него и всички тези, които подобно на него се шмугнаха, за да ни предредят в демократичния ред, но не за да платят, а за да ни ограбят. Добре, нека да бъде шега това…. smile emoticon. Но нека да кажа, че младите не се държат така – така се държат само тези, които са били сгазени от нещо, не ми се обяснява какво. А като ме питат как се ражда хореографията, ето така се ражда, от такива наблюдения.”

Вървя спокойно