March 3, 2015

“Роботът има основа на друг робот, но ние сме му направили много подобрения и вече си е наш оригинален робот. Има “мозък”, който е в центъра, два двигателя и два светлинни сензори. Програмираме движенията му на компютър, зареждаме “мозъка” с програмата и той се движи сам по трасе, преминавайки през различни препятствия и изпълнява различни задачи – взема разни неща, вкарва топка във футболна врата, такива работи. Трасето е едно и също за всички състезатели от цял свят и колкото по-точно го програмираме, толкова по-точно ще изпълни задачите. Много е интересно. Засега ни е хоби, но може би и в бъдеще ще се занимаваме с подобни неща. Още е рано да кажем.”