September 3, 2014

– Внимавай, че пръска и капе. Няма ли да ни снимаш?
– Хайде, но само ако е с “оръдията на труда” :)
Така ли чистите НДК- то на културата? А по- нагоре?
– Така. През три- четири дена. Докъдето стигаме, иначе за по- нагоре идват алпинисти.