Доброволци

September 3, 2014

– Ние сме от Българския младежки Червен кръст.
– Доброволци?
– Да.
– Кога имате кампании? Организирано ли излизате или когато имате време?
– Организирано. Обикновено по празниците.
– Правите го с желание?
– Даааааааааааа :)

Доброволци