Всичко ми харесва

September 3, 2014

– Какво ти харесва в София?
– Е, как какво? Всичко ми харесва.
– А какво не ти харесва?
– Е, как какво? Всичко ми харесва, нали ти казах!

Всичко ми харесва